HAKKIMIZDA

ÇÖZÜM “MÜLK YÖNETİM” HİZMETLERİ

Ticari ve bireysel mülk (gayrimenkul) yönetimi yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkulü olan bireylerin karşılaştıkları müşterek sıkıntılara ’’Profesyonel Bir Çözüm’’ sağlamak amacı ile adım atılmıştır. Özel mülk yada kurumlara ait ( İşyeri, Konut, Atölye, Bina, Arsa, Fabrika vb.) mülklerin kira sözleşmelerini hazırlamak, kira tahsilâtları, kira artırımı, icra takibi, tahliye, devir ve pazarlama gibi tüm iş ve işlemleri yapılmaktadır.

  1. Kira bedeli tespiti (expertiz hizmeti)
  2. Uygun kiracı araştırılması,
  3. Kiraya verilecek mülkün kanun ve yasalar doğrultusunda kira sözleşmelerinin hazırlanması,
  4. Kira kontratı kiracıya imzalatılması , mülk sahibine kargo yapılarak  imzalı gelen nüshanın kiracıya ulaştırılması
  5. Her 3 ayda bir Mülk ziyaret edilmesi, Anlık fotoğraf ve videoları çekilip Mülk sahibine ulaştırılması. (Süreler isteğe göre belirlenebilir)
  6. Kira ödemesinin aksaması, mülke zarar verme , devir, tahliye ve benzeri her türlü durumlarda  , Hukuk büromuzun desteği ile  takibi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak; sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmesini sağlamak,

NOT:

  1. Kira mülk sahibinin IBAN nosuna yatar
  2. Bu işlemler için herhangi bir vekaletname alınmaz. Sadece kendi yapacağımız Hizmetler için sözleşme metni tarafımızdan Mülk sahibine ulaştırılır